• ХАЯГ : ХУД 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Барилга Архитектур Корпорацийн байр, 299 тоот. Бетон Арматурын хажууд
 • 70131439 88115540
Товч танилцуулга
Танилцуулга
Барилга архитектур корпораци барилгын салбарын эрдэм шинжилгээ судалгааны төв мөн. Корпораци 1997 онд байгуулагдсан архитектур хот байгуулалт, инженер геологи суурь байгуулалт, барилгын материал судлал, барилга бүтээц, захиргаа аж ахуй, барилгын материалын чанарын баталгаажуулалтын алба гэсэн үндсэн нэгжүүдтэй. Корпорацийн энэхүү тогтолцоог зах зээл, шинжлэх ухааны менежментийн шалгуураар авч үзвэл, одоо байгаа нэгжүүдийн голлох үүрэг функцнь суурь судалгаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний болон хавсрага судалгаа, сорилт туршилт маркетингийн дамжлагуудтай дүйцэнэ. Иймд корпорацийн үйл ажиллагааг зорилго, зорилт талаас нь авч үзвэл нэгж тус бүрийн хувьд дор бүрийдээ шийдвэрлэж байгаа асуудлууд болон хоорондын хоршилт, хамтран ажиллах арга барилд нэгдсэн, зарчмын томоохон зорилго дэвшигдэж, зорилтууд арга зүйн хувьд системчлэгдсэнгэж дүгнэж болно. Корпорацийн барилгын салбарт шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн харилцан уялдаатай тогтолцоо бий болоход тодорхой үүрэг гүйцэтгэж, ялангуяа барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулжээ. Бүтэц зохион байгуулалт
  1. Нэгдсэн лаборатори-  Б.Өлзийбүрэн / доктор (Ph.D), ЭША, утас: 99832938, 341530/ - Нэгдсэн лабораторийн эрхлэгч                  
        1.1 Барилгын материал судлал, физикийн групп Н.Намжилдорж /доктор (Ph.D), ЭШАА/ /бетон дүүргэгч, барилгын физикийн, орцын дүүргэлт, хими-эрдсийн судалгаа/
        1.2 Барилгын бүтээцийн групп, - Н.Даш / МУ-н зөвлөх инженер,  ЭШАА утас: 70131459, 99293412/
        1.3  Инженер-геологи, хөрс, суурь байгуулалтын групп, - Ж.Дорж /ЭШДА Утас: 99142471/ П.Туяа /ЭШТА утас: 91184700/
2.  Архитектур, хот байгуулалт, - академич Д.Хайсамбуу /ерөнхий захирал/
3.  Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба - Ж.Янжмаа / Бат/шинжээч утас: 99233476/
4.  Санхүү, маркетинг, аж ахуйн алба: - Д.Энхтайван /Ерөнхий санхүүч Утас: 341438/
5.  Дизайн урлагийн дээд сургууль - Ж.Гэрэлмаа /Сургалтын алба, утас: 89095373, 70133418/
6.  “Сод авъяас” лицей сургууль - Ж.Гэрэлмаа /Сургалтын алба, утас: 89095373, 70133418/
Барилга Архитектур Корпорацийн эрхэм зорилго, дээдэлж явах үнэт зүйлс
 • БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС:       
Хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдолт байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах, хөдөлмөрийнаятай нөхцлөөр хангуулах эрх,экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, эрдмийн эрх чөлөө, нандин чанар, хариуцлага, шудрага ёс, хамтач ажиллагаа
 • ТАНЫ СЭТГЭЛД ХҮРТЭЛ ҮЙЛЧЛЭХ БИДНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА:
Улс орны хот байгуулалт, барилгажилтын бүтээн байгуулалтад норм стандартын шаардлага хангасан чанартай барилгын материал нийлүүлэх мэргэжлийн хариуцлагыг бид өөртөө хүлээнэ.            
 • ТАНД ҮЙЛЧЛЭХ БИДНИЙ ЧАДАВХИ:
Корпорацийн нийт ажиллагсдын 90% мэргэжлээрээ 3-40 жил ажилласан архитектор, барилгын инженер, барилгын материалын технологич инженер болон техникчид ажилладаг. үүнээс Монгол улсын зөвлөх архитектор-1, зөвлөх инженер 4, шинжлэх ухааны доктор (Sс)-1, доктор (Ph) -3, магистр инженер -5
Оху, Унгар, Герман, Польш, Англи, Швейцарь, СолонГос, Бнхау-ын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон бетон-дүүргэгч, барилгын физикийн, хими-эрдэс,  барьцалдуулагч материал, керамик материалын барилгын бүтээцийн, инженер-геологи, ул хөрсний итгэмжлэгдсэн сорилтын төрөлжсөн лабораториудтай. Барилгын материалын сорилт шинжилгээг 1997 оноос өнөөг хүртэл тасралтгүй гүйцэтгэж жилд дунджаар 
 • БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ
Тусгай зөвшөөрлүүд Улсаас олгосон эрх үүрэг    
 • БИДНИЙ АМЖИЛТ
Бид 50 жил их барилгынхаа бүтэн байгуулалтад тасралтгүй үйлчилж төлөвшлөл. Бидний оюуны фондод нийт 393 шинжлэх ухаан технологийн
хөтөлбөр, төсөл, технологи, жор найрлага, тайлан, үйлдвэр байгуулах, монголын архитектурын түүх, бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, ТЭЗҮндэслэл Архитектур хот байгуулалт, барилгын материал, бүтэц, төсөв, эдийн засгийн 121 норм дүрэм, стандарт шинэ бүтээл оновчтой саналын 93 патент байдаг.
 • БАРИЛГАД ЧАНАРТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ БИДНИЙ ҮҮРЭГ
Бид хэрэглэгч таныг хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалж, зөв сонголт хийхэд туслах тохирлын үнэлгээ,“ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” олгох үүргээ тасралтгүй 18 жил хийж найдвартай гүйцэтгэлээ. Бид жилд дунджаар 350 орчим нэрийн 100-гаад аж ахуй нэгж байгууллагын бүтээгдэхүүнд “ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” олгож байна. Цаашид таны итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ.            
 • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
Үйлчилгээ Барилга архитектур корпораци (нэг) шинжилгээ судалгаа, (хоёр)  зураг төсөл, (гурав) үйлдвэрлэл гэсэн үндсэн гурван бүтэцтэй.
 • Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн стратегитэй уялдуулсан хот байгуулалт, архитектурын бодлогын шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын бүс нутгийн ялгавар, хувьсал өөрчлөлт, хэтийн төлвийг загварчлан, тодорхойлох;
 • Барилгын бүтээц материалын орчин үеийн үйлдвэрлэлийн технологи, техник зохион бүтээж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, нутагшуулах
 • Барилга, архитектур, хот байгуулалтын үндэсний норм дүрэм, стандарт болон эрх зүйн бусад баримт бичгүүдийг боловсруулах, шинэчлэх
 • Зураач, зохион бүтээгч, мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт явуулж Монголын дээд боловсролын системд, дээд боловсролтой үндэсний дизайнер бэлтгэх
 • Барилгын материалын үндэсний үйлдвэрүүдийн болон импотын барилгын материал, бүтээцийн чанарт улсын нэрийн өмнөөс экспертиз, баталгаажуулалт хийх
 • Бусад ижил төстэй лабораторуудын гадаад хяналт явуулах, захиалагчийн хүсэлтээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сургалт зэрэг болно.
Шинжилгээний арга технологи, тоног төхөөрөмж: Лабораторийн  үйл ажиллагаандаа үндэсний 100  гаруй стандартыг мөрдлөг болгон ажилладаг. ОХУ, Унгар, Герман, Польш, Англи, Швейцарь, БНХАУ-ын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Нэгдсэн лаборатори нь СХГ-аас 6 дахь удаагаа имтгэмжлэгдэн (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2013) ажиллаж байна.

Чанарын хяналтын тогтолцоо: Олон улсын ISO 17025:2005 стандартын шаардлагад нийцсэн  Чанарын Гарын Авлага /ЧГА/ дээр тулгуурлан явагдах ба  ЧГА нь  лабораторийн үйл ажиллагаа, шинжилгээний арга аргачлал, удирдлагын тогтолцоо, боловсон хүчин, тоног төхөөрөмжийн талаарх цогц мэдээллийг  агуулсан баримт бичиг юм.
Гадаад, дотоод харилцаа: Өөрийн орны ижил төстэй лабораториудтай харилцан туршлага солилцох, гадаад хяналт явуулах, тоног төхөөрөмж, урвалж бодис хамтран ашиглах, харилцан солилцох, стандарт загвар сорьц авах чиглэлээр хамтран ажилладаг /ШУТИС БИАС, МИС, Геологийн төв лаборатори г.м /. Мөн СХГ, МХЕГ, ГЕГ, мэргэжлийн их дээд сургуулиудтай хамтарч ажилладаг.

 
Санхүү, маркетинг, аж ахуйн алба: Хамт олныхоо ололт, амжилт, орлого үр ашгийг нэмэгдүүлэх нөхцөл бололцоогоор хангах, ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэхэд бүх хүч чадал, нөөц бололцоогоо дайчлан ажилладаг. Дизайн урлагын дээд сургууль:
 • ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:

1991 онд УБИС-ын харъяанд “Монгол-Оросын коллеж” нэрттэйгээр анх байгуулагдсан. 1993 онд  БАКорпорацийн хүрээнд цогцолбор болон 22 дахь жилдээ сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсын хэмжээнд Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж байгаа цорын ганц сургууль юм. Сургууль байгуулагдсанаас хойш 22 дахь төгсөлтөө хийсэн ба төгсөгчдийн 91-96 хувь нь ажлын байраар хангагдаж байна. Ажлын байр нь хот дүүргийн зураг төслийн компани, барилга угсралтын байгууллагууд байдаг.
 • ЭЗЭМШҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛҮҮД:
Архитектур                                                     D073102
Хот ба бус нутгийн төлөвлөлт                   D073103
График дизайн                                             D021202
Үйлдвэрлэлийн дизайн                              D021203
 • ОЛГОХ БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНҮҮД
Бакалавр - Сургалтын хугацаа 4 жил.
 • ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД
- Нийслэлийн Ерөнхий Төлөвлөгөөний Газар (Архитектур Дизайны хэлтэс, Хот байгуулалтын хэлтэс)-тай хамтран ажилладаг.
- Дүүргүүдийн архитектур төлөвлөлтийн газар
- Барилга зураг төсөл, барилга угсралт, барилгын материалын компани, нэгжүүд.
 
 “Сод авъяас” лицей сургууль:
Тус сургааль нь сургалтын залгамж чанарыг бий болгох, сурагчдыг сурах арга барилд сургаж биеэ даасан, бүтээлч чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх асуудалд үндэслэн байгуулагдсан бөгөөд 9-р анги төгсөгчдөөс зурах, дүрслэх авъяастай сурагчдыг элсүүлдэг. Суралцагчдад ерөнхий эрдмийн хичээлүүд заахаас гадна архитектор, интерьер, хувцас дизайн зэрэг мэргэжлийн хчээлүүдээр гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулж байна.
   
Олгох мэргэжлийн чиглэлүүд:
 • Хот төлөвлөлтийн архитектор
 • Архитектор
Дэлгэрэнгүй

Видео мэдээлэл