• ХАЯГ : Монгол Улс, УБ хот, СБДүүрэг, 8-р хороо
  • 94152588 99024901
Менежертэй холбоо барих
ТЭЗҮ болон Зураг төсөл боловсруулах, Угсралт туршилт тохируулга
Манай компанийн мэргэжлийн өндөр ур чадвар бүхий мэргэшсэн, зөвлөх инженерүүд таньд дараахь үйлчилгээг  мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж байна.
 
  • Угсралт
(0,7-40,0 кгх/см2 даралтат шугам хоолой, тоноглолын - У,ДХТ /ЦТП/, Гадна дулаан, цэвэр бохир усан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээ, Усан халаалтын зуух, Барилгын дотор, халаалт салхивчийн систем, усан хангамж, ариутгах татуургын систем)
  • Засвар шинэчлэл
(0,7-40,0 кгх/см2 даралтат шугам хоолой, тоноглолын - У,ДХТ /ЦТП/, Гадна дулаан, цэвэр бохир усан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээ, Усан халаалтын зуух, Барилгын дотор, халаалт салхивчийн систем, усан хангамж, ариутгах татуургын систем)
  • Туршилт тохируулга
(0,7-40,0 кгх/см2 даралтат шугам хоолой, тоноглолын - У,ДХТ /ЦТП/, Гадна дулаан, цэвэр бохир усан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээ, Усан халаалтын зуух, Барилгын дотор, халаалт салхивчийн систем, усан хангамж, ариутгах татуургын систем)
  • ТЭЗҮ
(0,7-40,0 кгх/см2 даралтат шугам хоолой, тоноглолын - У,ДХТ /ЦТП/, Гадна дулаан, цэвэр бохир усан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээ, Усан халаалтын зуух, Барилгын дотор, халаалт салхивчийн систем, усан хангамж, ариутгах татуургын систем)
  • Зураг төсөл боловсруулах
(0,7-40,0 кгх/см2 даралтат шугам хоолой, тоноглолын - У,ДХТ /ЦТП/, Гадна дулаан, цэвэр бохир усан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээ, Усан халаалтын зуух, Барилгын дотор, халаалт салхивчийн систем, усан хангамж, ариутгах татуургын систем)