• ХАЯГ : БГД Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж 37Б байр 2 тоот
Товч танилцуулга
Гишүүнчлэл: FREE
Үйл ажиллагааны чиглэл: Төсөв, үнэлгээ, нормчлол, Төрийн бус байгууллагууд
Суурин утас:
Гар утас:
И-Мэйл:
Вэб:
Лого татах
Менежертэй холбоо барих
Дагагчид
Танилцуулга
 

                 Эдем ХХК       

Эдем ХК нь 1998 онд байгуулагдсан бөгөөд ББН хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2003 онд ХХК болж өргөжсөн. Байгууллагын үйл ажиллагааны зарим чиглэл:
  • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
  • Газрын төлөв байдлын чанарын улсын хянан баталгаа
Тус компани нь үндсэн ажилтангуудаас гадна 17 өөр мэргэжлийн мэгэшсэн судлаачдын багтай. /Геологи, геодези, газар зохион байгуулагч, ургамал судлаач, химийн технологи инженер, амьтан судлаач, геоботаник, хөрс судлаач, цаг уур судлаач, уул уурхайн инженер, экологич, бактерлогич, эрүүл ахуйч эмч, осол эрсдэлийн менежер гэх зэрэг/ Тус компани нь БОАЖЯ-ны 306 тоот, ДББХБЯ-ны 138 тоот тусгай зөвшөөрөлийн эрхтэй.  Тус компани нь төслийн зүгээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлийг олж тогтоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийж шаардлагатай арга хэмжээ, технологи, үйл ажиллагааг төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагад зөвлөмж өгдөг мэргэшсэн байгууллага юм. БОЯ-ны 026 тоот тусгай зөвшөөрлөөр БОНБНҮ-г 1/ үйлчилгээ 2/ ХАА үйлдвэрлэл-ийн чиглэлээр 2007 оны 2 сараас эхлэн 3/ уул уурхай 4/ дэд бүтэцийн чиглэлд хийж эхэлсэн бөгөөд уг хугацаанд нийт 98 гаруй төслийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг боловсруулан баталгаажуулсан байна. Түүнчлэн 2006 оны 10-р сараас эхлэн БОХБЯ-ны  МБ 2006/73 тоот тусгай зөвшөөрлийн дагуу 1/ газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа 2/ газрын нөхөн сэргээлт хийх тусгай эрх авч нийт 13 байгууллага, иргэний 83 га талбайд газрын чанарын хянан баталгааг хийсэн.  
Дэлгэрэнгүй

Шинэ бүтээгдэхүүн
Оруулсан бүтээгдэхүүн байхгүй байна
Видео мэдээлэл
Видео мэдээ байхгүй байна
Мэдээ мэдээлэл
Мэдээ олдсонгүй