• ХАЯГ :
 • 77278899 91911484 99125974 99095839
Товч танилцуулга
Гишүүнчлэл: GOLD
Үйл ажиллагааны чиглэл: Архитектур, зураг төсөл, геодези зураг, Багаж тоног, төхөөрөмж, Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
Суурин утас: 77278899
Гар утас: 91911484
99125974
99095839
И-Мэйл:
Вэб: http://geo-mongol.mn
Танилцуулга татах Лого татах
Менежертэй холбоо барих
Дагагчид
Танилцуулга
Товч танилцуулга:
1993 оноос зураг хайгуулын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Барилга, хот байгуулалтын грүпп, Геотехник-геофизикийн грүпп, Геодези-геоматикийн грүпп, Газрын харилцаа, газрын үнэлгээний групп, 2 итгэмжлэгдсэн лабораторитой. Үүнд: Стандартчлал хэмжил зүйн газрын итгэмжлэлтэй Геодезийн хэмжил зүйн CL-07 лаборатори, хөрс судлалын TL-78 лабораторитой. Мөн агрохимийн лабораторийг нэмэж ажиллуулж байна.
MICROSURVEY, TOPCON, GARMIN, PENTAX, KOLIDA, SINCON, STONEWELL, NANJING SOIL TEST EGUIPMENT FACTORY зэрэг томоохон техник технологийг зохион бүтээгч компаниудын төлөөлөгчөөр ажиллдаг.
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Геотехник, гидрогеололги, геофизикийн групп:
 • Барилга, байгууламжинд зориулсанинженергеологийнсудалгаа
 • Авто болон төмөр зам, инженерийн дэд бүтцэд зориулсан инженер геологийн судалгаа
 • Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд зориулсан инженер геологийн судалгаа
 • Барилга, байгууламжинд зориулсан геофизикийн судалгаа
 • Геотехникийн судалгаа шинжилгээнд зориулсан хээрийн туршилт, шинжилгээ
 • Гүний худаг гаргаж, усны шинжилгээ хийнэ
 
Хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лаборатори TL-78
 • Инженер геологийн судалгаанд зориулсан ул хөрсний физик, механик шинжилгээ
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаанд зориулсан хөрсний химийн шинжилгээ
 • Байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээнд зориулсан хөрсний шинжилгээ
 • Газар тариалангийн үржил шимийг тодорхойлоход зориулсан агрохимийн шинжилгээ
 • Хөрсний бохирдол тодорхойлох хөрс, усны хүнд металлын шинжилгээ
 • Барилга байгууламжинд нөлөөлөх хөрсний усанд уусах давсны шинжилгээ
 • Усны ерөнхий шинжилгээ
 
Геодези-геоматикийн групп:
 • Улсын геодезийн тулгуур сүлжээг навигацын/GPS/ системээр болон уламжлалт аргаар байгуулах, тэгшитгэн бодох.
 • 1:50-1:100 000-ны машстабтай геодези, байрзүйн зураглал хийх, том масштабаар газар доорхи шугам сүлжээний зураглал хийх.
 • Нисэхийн болон батлан хамгаалах, онцгой байдал, тусгай зориулалтын навигацын сүлжээ байгуулах. Замын болон замчлалын GPS зураг худалдах.
 • Төмөрзам, авто зам, нисэх буудал, цахилгаан, холбоо мэдээллийн сүлжээний зураглал, нуур, голын ёроолын зураглал хийх.
 • Барилга, байгууламжийн угсралтын үеийн геодезийн ажил хийх, хөндлөнгийн хяналт хийх
 • Бүтээн байгуулалтын дараахи гүйцэтгэлийн зураглал хийх, барилга орон сууцны талбайн хэмжээг баталгаажуулах.
 • Зурагзүйн материал боловсруулах, сэдэвчилсэн зураг зохиох зэрэг үйл ажиллагааг явуулж байна
 
Хэмжилзүйн итгэмжлэгдсэн лаборатори CL-07
Манай лаборатори нь анх 2006 онд байгуулагдаж 2007, 2010, 2013, 2016 онуудад Стандартчилал хэмжилзүйн газраас ISO/IEC 17025: 2005 (MNS ISO/IEC 17025: 2007) стандартын шаардлагыг хангаж итгэмжлэгдсэн ба Геодезийн хэмжлийн бүх төрлийн багажинд шалгалт, тохиргоо, баталгаажуулах, засварын үйл ажиллагааг явуулж байна.
Хэмжилийн хүрээ
 
Хэмжил зүйн ажил үйлчилгээ Хэмжих хэрэгслийн нэр төрөл
хэмжигдэхүүн
Хэмжлийн хязгаар Шалгалт тохируулга ба хэмжлийн чадамж (±)
Өндөржилт хэмжил Электрон тоон нивелир  , Оптик,
Автомат нивелир
 
0.7мм
 
0.7-3.0мм
Зай
хэмжил
Электрон  болон Оптик теодолит,  Электрон тахеометр  
1м-8км
 
1мм-5мм
Өнцөг хэмжил Электрон  болон Оптик теодолит,  Электрон тахеометр  
360 °
 
0.5"-5" Барилга, хот байгуулалт,архитектурын групп:
 • Бүс нутгийг хөгжүүлэх болон хүн амын нутагшилт суурьшилтын төлөвлөлт.
 • Нийслэл, бүсийн тулгуур хот, аймгийн төв хот, сум, багийн төвийн төлөвлөлт.
 • Үйлдвэр уурхайн газрын сууршлын газрын төлөвлөлт, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах.
 • Хот суурингийн хэсэгчилсэн төлөвлөлт, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт.
 • Аялал жуулчлал, ландшафтын газрын төлөвлөлт.
 • Хот суурингийн дэд бүтцийн төлөвлөлт, барилга байгууламжийн төлөвлөлт.
 • Өндөржилт төлөвлөлт, газар шорооны ажлын тооцоо хийх.
 • Макетийг бодит байдлаар болон 3D тоон загвараар хийх.
 
Газрын харилцаа, газрын үнэлгээний групп:
 • Улс, аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах.
 • Газрын нэгдмэл сангийн ангилал шинэчлэх.
 • Газрын тооллого, кадастрын бүртгэл хийх.
 • Газар нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа.
 • Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх.
 • Газар зохион байгуулалт, кадастрын ажлаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх.
 • Хөрсний хүнд элемент болон агрохимийн шинжилгээ дүгнэлт
Багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа
        Манай байгууллага нь АНУ-ын Topcon,  Япон улсын Pentax, БНХАУ-ын Kolida, Солонгос улсын Sincon, АНУ-ын Garmin зэрэг дэлхийд танигдсан компаниудын албан ёсны борлуулагч ба худалдан авсаны дараах албан ёсны засвар, үйлчилгээ хийх эрхтэй.
 
Дэлгэрэнгүй